De Sultan met Resident Jonquiere op weg van de bangsalKentjana naar de Siti Tinggil

Deskripsi: 

Sultan dengan Residen Jonquiere dalam perjalanan dari bangsal Kencana ke Siti Tinggil.

Sumber: 
Perpustakaan Nasional RI
Kata Kunci: 
Residen Jonquiere, Sultan, Bangsal, Siti Tinggil.