Titinggalian di Lebet Soerambi Anjar

Deskripsi: 

Penampakan di dalam serambi baru

Sumber: 
Perpustakaan Nasional R.I.
Kata Kunci: 
Penampakan, serambi, baru
Titinggalian di Lebet Soerambi Anjar