Panca Ratna

Bangunan ini dahulu berfungsi sebagai tempat tunggu para demang sebelum masuk kedalam keraton.

Sumber: 
Perpustakaan Nasional RI
Kata Kunci: 
Panca ratna
Bangunan Bersejarah